Regulamin Ośrodka

I. POSTANOWIENIA  OGÓLNE

1. Pobyt na terenie ośrodka oznacza znajomość i akceptację niniejszego regulaminu. Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązują się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP oraz przeciwpożarowych.
2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez gości zasad i zarządzeń zawartych w niniejszym regulaminie.
3. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w ośrodku dozwolony jest wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
4. Gość ośrodka wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 100) przez zarządcę ośrodka Grupa Truszkowscy sp. z o.o. Moniuszki 5, 84-240 Reda, NIP: 5882477645, dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu gościa w ośrodku. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
5. Osobom trzecim ośrodek nie udziela żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych gości.

 

II. ZASADY WYNAJMU

1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00, a kończy o godz. 11:00. Zmiana godzin doby hotelowej możliwa jest wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą ośrodka.
2. Nieuzgodnione z obsługą  pozostanie na terenie wynajmowanego domku po godz. 11:00 (ostatniego dnia pobytu), powoduje konieczność opłacenia należności za kolejną dobę i nie gwarantuje możliwości przedłużenia pobytu.
3. W przypadku rezygnacji z rezerwacji zaliczka zwrotna jest:
- w 100% do 30 dni przed rozpoczęciem rezerwacji,
- w 30% od 30 do 20 dnia przed rozpoczęciem rezerwacji,
Przeniesienie rezerwacji na inny termin nie jest możliwe.
4. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku należy zgłaszać na bieżąco personelowi ośrodka.
5. Za uszkodzony lub zagubiony klucz goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną w wysokości 100 zł.
6. Szkody wynikające z nieprawidłowego użytkowania mienia ośrodka powstałe z winy korzystających, rozliczane są po zakończeniu pobytu.
7. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty wartościowe i środki pieniężne.

 

III. PRZEPISY  PORZADKOWE  I  ZASADY KORZYSTANIA  Z  OBIEKTU

1. Przebywanie na terenie ośrodka zobowiązuje do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych gości oraz mieniu ośrodka.
2. Zabrania się:
a) wynoszenia z domku przedmiotów stanowiących jego wyposażenie (mebli, pościeli, ręczników). Za wszelkie braki zostanie obciążony najemca,
b) samodzielnego rozpalania ognisk na terenie ośrodka (także w wyznaczonych do tego miejscach), bez uprzedniego uzyskania zgody obsługą  ośrodka,
c) używania urządzeń elektrycznych o dużej mocy niestanowiących standardowego wyposażenia domków,
d) używania dodatkowych, prywatnych urządzeń grzewczych, butli gazowych, środków pirotechnicznych, petard itp. bez zgody recepcji ośrodka,
e) wynoszenia leżaków.
3. Pobyt na ośrodku dzieci i młodzieży do lat 18 jest dozwolony wyłącznie wtedy, gdy pozostają one pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny jako ich opiekunowie, a także za wszelkie następstwa tych czynów i zaistniałe sytuacje na terenie całego ośrodka.
4. Wszystkich gości prosimy o rozsądne i oszczędne korzystanie z wody i energii elektrycznej - dbajmy o nasze środowisko!
5. Ośrodek nie odpowiada za niedogodności spowodowane od niego niezależnymi, np. przerwy w dostawie energii elektrycznej czy wody.


Udanego Wypoczynku

Zielone Wzgórza